Zamawianie i wypożyczanie książek

Zamawianie książek poprzez  system elektroniczny OPAC.

Katalog dostępny na stronie:  https://integro.ciniba.edu.pl/integro/catalog

Rejestracja w systemie OPAC  w języku polskim i angielskim

Książki zamówione w godzinach pracy Biblioteki, są do odbioru po 1,5 godz., natomiast zamówione po godzinach pracy są do odbioru w dniu następnym.

 

CENNIK USŁUG

Wydanie duplikatu karty                                            - 5 zł

Wysłanie pierwszego monitu                                     - 3 zł

Wysłanie kolejnego monitu                                        - 5 zł

Uszkodzenie kodu paskowego                                   - 2 zł

Kara za przetrzymanie książki ponad wyznaczony                                                                                                       

termin zwrotu  za 1 vol./ 1 tydzień                               - 1 zł

Zniszczenie książek – należność                                                                                                                 

szacowana zależnie od stopnia zniszczenia              - min.15 zł