Władze Szkoły Zarządzania

Pracą Szkoły kierują:

 • Dyrektor Szkoły Zarządzania: prof. zw.dr hab. Barbara Kożusznik
 • Zastępca dyrektora: dr Stanisława Mielimąka

Nad działalnością Szkoły czuwa Rada Naukowa, w skład której wchodzą:

 • prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
 • prof. zw. dr hab. Marek Szczepański
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
 • dr hab. Jolanta Staszewska
 • dr Stanisława Mielimąka
 • dr Karol Szlichcinski, prof. nadzw. UŚ
 • mgr Ewa Brodowiak
 • Katarzyna Knera