UWAGA STUDENCI !!!

BARDZO WAŻNE!!!
W  dziekanacie  Szkoły są do  odbioru  decyzje  stypendialne.
Prosimy o pilny  ich odbiór !!!