Uwaga !!!

Uwaga studenci

Na stronie internetowej Uniwersytetu zostało opublikowane zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Dostępne pod adresem:  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-302017.

Po zapoznaniu się z powyższym zarządzeniem prosimy o zgłaszanie się studentów w dziekanacie Szkoły Zarządzania UŚ  do dnia  07.04.2017 

 
 
Komunikat  stypendialny
Wypłata marcowa świadczeń pomocy materialne  dla studentów, obejmująca wyłącznie dodatki mieszkaniowe za luty nastąpi w dniu 17 marca br.
Stypendia socjalne, specjalne oraz rektora dla najlepszego studenta  za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą.