Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematem zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie,
wentylacja, organizacja stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Subskrybuj RSS - Studia podyplomowe