Sekretariaty studiów podyplomowych

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

mgr Ewa Brodowiak

pokój 213

telefon (032) 3493802

e-mail: ewa.brodowiak@us.edu.pl

 

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

mgr Elżbieta Hobik

pokój 214

telefon: (032) 3493823

e-mail: szkozarz@us.edu.pl