Rrozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w dotyczące kredytów studenckich.

W dniu 15 sierpnia 2016 r wchodzi w życie rozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Szczegóły>>