Rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na kierunki:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Doradztwo zawodowe,

Serdecznie zapraszamy