SZKOŁA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LIKWIDACJI KATOWICE

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018. (Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r.)

Dyrektor Szkoły Zarządzania w likwidacji Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik e-mail: barbara.kozusznik @us.edu.pl

Pracownik dziekanatu Szkoły Zarządzania w likwidacji mgr Ewa Brodowiak e-mail: ewa.brodowiak@us.edu.pl

Praktyki w Szkole Zarządzania

Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia przyszłych menedżerów i specjalistów w dziedzinie marketingu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i wymaganiom współczesnego rynku pracy Szkoła Zarządzania organizuje i wspiera swych studentów w wysiłkach na rzecz zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze podczas studiów.

PRAKTYKAMI STUDENCKIMI OPIEKUJE SIE DR BARBARA SMORCZEWSKA 

Więcej na temat praktyk oraz oferty praktyk i pracy znajdziesz na stronie Biura Karier.

Praktyki w Szkole Zarządzania mają miejsce w:

  • w semestrze IV – jako praktyki na rzecz Szkoły,
  • po semestrze IV – jako praktyki w zakładach pracy, firmach i instytucjach,
  • w dowolnym czasie - praktyki ponadobowiązkowe

Wiecej informacji na temat praktyk: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-932009

 

Szkolenie BK: "Startup – biznes dla studenta"-http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-startup-biznes-dla-studenta