Praktyki modelowe

W siatce studiów pierwszego stopnia w Szkole Zarządzania znajduje się przedmiot Praktyki modelowe. Jego nazwa może dziwić, kiedy wiemy, że w Szkole odbywają się regularne praktyki zawodowe. Na czym więc polegają praktyki zwane „modelowymi”? W ramach tego modułu studenci – pod opieką prowadzącego – dobierają się w grupy i realizują projekty swojego autorstwa. Są to przeróżne inicjatywy, m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty w wybranych przez studentów miejscach, akcje charytatywne, produkcje filmowe, czy eventy o charakterze promocyjnym lub integracyjnym. W zasadzie wszystko, co ciekawe dla młodych ludzi, może stać się tematem ich zespołowego projektu, bowiem najważniejsza jest tu profesjonalna realizacja projektu od etapu pomysłu (idei) do etapu końcowego raportu i prezentacji na forum całego roku. Czasami w ramach Praktyk modelowych powstają imprezy na dużą skalę, jak chociażby charytatywny pokaz mody One Night Fashion zorganizowany w 2011r. przez cztery studentki zarządzania: https://www.us.edu.pl/node/167011.

Moduł Praktyki modelowe pozwala studentom wdrożyć w życie zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania projektami, marketingu, PR czy psychologii. Realizacja ich własnych inicjatyw ma na celu pobudzanie ich przedsiębiorczości i budowanie przekonania o samoskuteczności. Dzięki pracy w zespołach oraz współpracy z instytucjami otoczenia zewnętrznego mogą poczuć, co oznacza zarządzanie w praktyce oraz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne.

W krótkim filmie, do którego link zamieszczamy poniżej, opiekun praktyk mgr Dawid Stanik krótko charakteryzuje, co dobrego dzieje się w ramach tego przedmiotu oraz jak rozumie jego ideę. Ponadto pokazano kilka przykładów studenckich projektów zrealizowanych w ostatnich latach

Zapraszamy do obejrzenia filmu: http://www.youtube.com/watch?v=cQnSxUGe54w