Aktualności

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018 (30 września 2018r.).

Studenci Szkoły:

UWAGA STUDENCI
ZAJĘCIA W SEM. LETNIM 2017/2018 BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14.

DO DNIA  06.02.2018  DZIEKANAT  BĘDZIE PRACOWAŁ W CHORZOWIE
OD DNIA 07.02.2018 DO 18.02.2018 BĘDZIE NIECZYNNY

OD 19.02.2018 BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14,  pok. 335

 

Dnia 19 marca 2018r. (poniedziałek) zajęcia Biznesplan oraz Seminarium z prof. A. Limańskim nie odbędą się.

21 marca br. zostają odwołane zajęcia z modułu Doradztwo zawodowe prowadzone przez dr inż. B. Batko.

Dr Stanisława Mielimąka odwołuje w dniu 15 marca 2018 (czwartek) wszystkie swoje zajęcia i dyżur.

Zajęcia prowadzone przez dr S. Mielimąkę, które miały się odbyć w czwartek 8 marca (KM_Kultura organizacyjna, PP_Zarządzanie zmianą) oraz w piątek 9 marca (Seminarium dyplomowe 2, KM_Psychologia pozytywna w zarządzaniu) zostają odwołane.
Nie odbędzie się też dyżur w czwartek 8 marca. Dyżury odbędą się 12 marca oraz 16 marca w godzinach 11:45 – 12:45, pokój 335.