Aktualności

Odwołane zajęcia 19.03

Dnia 19 marca 2018r. (poniedziałek) zajęcia Biznesplan oraz Seminarium z prof. A. Limańskim nie odbędą się.

Odwołane zajęcia

21 marca br. zostają odwołane zajęcia z modułu Doradztwo zawodowe prowadzone przez dr inż. B. Batko.

Dr Stanisława Mielimąka odwołuje w dniu 15 marca 2018 (czwartek) wszystkie swoje zajęcia i dyżur.

Konkurs: Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Odwołane zajęcia

Zajęcia prowadzone przez dr S. Mielimąkę, które miały się odbyć w czwartek 8 marca (KM_Kultura organizacyjna, PP_Zarządzanie zmianą) oraz w piątek 9 marca (Seminarium dyplomowe 2, KM_Psychologia pozytywna w zarządzaniu) zostają odwołane.
Nie odbędzie się też dyżur w czwartek 8 marca. Dyżury odbędą się 12 marca oraz 16 marca w godzinach 11:45 – 12:45, pokój 335.

Uwaga

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018 (30 września 2018r.).

Studenci Szkoły:

Dyżury wykładowców

Komunikat

UWAGA STUDENCI
ZAJĘCIA W SEM. LETNIM 2017/2018 BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14.

DO DNIA  06.02.2018  DZIEKANAT  BĘDZIE PRACOWAŁ W CHORZOWIE
OD DNIA 07.02.2018 DO 18.02.2018 BĘDZIE NIECZYNNY

OD 19.02.2018 BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14,  pok. 335

 

Oferta dla studentów z kierunku Zarządzanie.

Rejestracja na moduły wybieralne II tura

II TURA REJESTRACJI NA MODUŁY WYBIERALNE NA ROK AKAD. 2017/2018
dotyczy studentów: a.)którzy nie wzięli udziału w I turze; b.)zapisali się do grupy modułu, który nie zostanie uruchomiony (wykaz poniżej)
W dniach 04 - 10 września 2017 r. będzie odbywała się II tura rejestracji na moduły wybieralne na rok akademicki 2017/2018. Rejestracje rozpoczną się zgodnie z poniższym harmonogramem, a zakończą 10 września o godz. 23:59.
Z powodu małego zainteresowania nie uruchomią się następujące moduły:

Rejestracja na moduły wybieralne

II TURA REJESTRACJI NA MODUŁY WYBIERALNE NA ROK AKAD. 2017/2018
dotyczy studentów: a.)którzy nie wzięli udziału w I turze; b.)zapisali się do grupy modułu, który nie zostanie uruchomiony (wykaz poniżej)
W dniach 04 - 10 września 2017 r. będzie odbywała się II tura rejestracji na moduły wybieralne na rok akademicki 2017/2018. Rejestracje rozpoczną się zgodnie z poniższym harmonogramem, a zakończą 10 września o godz. 23:59.
Z powodu małego zainteresowania nie uruchomią się następujące moduły:

DZIEŃ REKTORSKI

W związku z 50. jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 9 października 2017 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
http://www.us.edu.pl/dzien-rektorski-9-pazdziernika-2017-roku

4 maja 2017 Dniem Rektorskim


Komunikat Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Dnia Rektorskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wymagania dla studentów na semestr letni 2016/2017

 

Wszystkie osoby, które w USOSie nie mają przypisanych modułów wybieralnych na semestr letni 2016/2017 proszone są o pilny kontakt z Agnieszką Białą (pokój 314).

Wymagania dla studentów 2 roku (4 semestru):

  • 2 wykłady monograficzne (WM),
  • 1 konwersatorium monograficzne (KM),
  • 1 pracownia projektowa (PP),
  • 2 laboratoria specjalizacyjne (LS);

Wymagania dla studentów 3 roku (6 semestru):

Nowe harmonogramy zajęć

Harmonogramy na semestr letni 2016/2017 dostępne na stronie sz.us.edu.pl/plany-zajec.

Studenci 2 roku: w dniach 27.02 - 03.03 br. obowiązuje osobny harmonogram dla modułu Zachowania organizacyjne. W tych dniach inne zajęcia nie odbywają się

Studenci 2 roku

Podział na grupy na ćwiczeniach z modułu zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z pierwszą literą nazwiska studenta:
grupa 1: B - J,
grupa 2: K - R,
grupa 3: S - Ż.

 

 

Harmonogram ćwiczeń z modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi - obowiązujący 16-20.01.2017 r. Szczegóły

Uwaga !!!

Uwaga studenci

Na stronie internetowej Uniwersytetu zostało opublikowane zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Dostępne pod adresem:  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-302017.

Po zapoznaniu się z powyższym zarządzeniem prosimy o zgłaszanie się studentów w dziekanacie Szkoły Zarządzania UŚ  do dnia  07.04.2017 

UWAGA STUDENCI !!!

Nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Aktualne godziny są dostępne w zakładce student / Dziekanat.

UWAGA STUDENCI 3 ROKU

Z powodów organizacyjnych dokonano podziału na grupy ćwiczeniowe modułu Doradztwo zawodowe w semestrze zimowym 2016/2017. (Plik w załączniku)
Taki podział dotyczy tylko w/w modułu, w pozostałych przypadkach skład grup pozostaje bez zmian - jest taki jak w zeszłym semestrze.

UWAGA STUDENCI 3 ROKU

Pierwsze seminarium dyplomowe prof. Z. Kadłubka odbędzie się 21.10.2016 r.

Rrozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w dotyczące kredytów studenckich.

W dniu 15 sierpnia 2016 r wchodzi w życie rozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Szczegóły>>

Strony