SZKOŁA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LIKWIDACJI KATOWICE

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018. (Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r.)

Dyrektor Szkoły Zarządzania w likwidacji Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik e-mail: barbara.kozusznik @us.edu.pl

Pracownik dziekanatu Szkoły Zarządzania w likwidacji mgr Ewa Brodowiak e-mail: ewa.brodowiak@us.edu.pl

Dziekanat

DZIEKANAT

 

DZIEKANAT NIECZYNNY

od 6 do końca sierpnia 2018r.

 

 

W OKRSIE WAKACYJNYM OD 25.06.2018 R. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE (32 3591754) UZGODNIENIE TERMINU WIZYTY W DZIEKANACIE

 

Telefon (32) 359 1754

GODZINY URZĘDOWANIA DZIEKANATU:

  • Poniedziałek                       NIECZYNNE
  • Wtorek                                 9.00 – 13.00
  • Sroda                                    9.00 – 13.00
  • Czwartek                             9.00 – 13.00
  • Piątek                                   9.00 – 13.00.

PRACOWNICY:

  • mgr Ewa Brodowiak – p.o Kierownika Dziekanatu Szkoły Zarządzania,
  • mgr Krystyna Kisiel - samodzielny referent,
  • Agnieszka Biała – starszy referent.

 

KSIĄŻKA TELEADRESOWA>>