Dokumenty do złożenia pracy dyplomowej

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych prosimy o zapoznanie się z instrukcjami.
Instrukcje dostępne są w serwisie Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.us.edu.pl  w zakładce Pomoc oraz na platformie szkoleń wewnętrznych http://el.us.edu.pl/sw w zakładce USOS.

Osoby  przystępujące  do  obrony  winny  złożyć  dwa  tygodnie  przed  obroną  następujące  dokumenty