SZKOŁA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LIKWIDACJI KATOWICE

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018. (Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r.)

Dyrektor Szkoły Zarządzania w likwidacji Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik e-mail: barbara.kozusznik @us.edu.pl

Pracownik dziekanatu Szkoły Zarządzania w likwidacji mgr Ewa Brodowiak e-mail: ewa.brodowiak@us.edu.pl

Dokumenty do złożenia pracy dyplomowej

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych prosimy o zapoznanie się z instrukcjami.
Instrukcje dostępne są w serwisie Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.us.edu.pl  w zakładce Pomoc oraz na platformie szkoleń wewnętrznych http://el.us.edu.pl/sw w zakładce USOS.

Osoby  przystępujące  do  obrony  winny  złożyć  dwa  tygodnie  przed  obroną  następujące  dokumenty