Dlaczego warto studiować w Szkole Zarządzania?

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W SZKOLE ZARZĄDZANIA?.

Przeczytaj, zastanów się i dokonaj dobrego wyboru!

 1. Dyplom dobrej, państwowej uczelni. Kończąc Szkołę Zarządzania - jednostkę dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego - otrzymujesz dyplom jednej z największych uczelni państwowych w Polsce. Ma to kluczowe znaczenie dla pracodawców. Dowodem na to, że Szkoła Zarządzania to dobry wybór, jest duża liczba właścicieli firm, menedżerów, wśród absolwentów naszej Szkoły,
   
 2. Unikalny profil kształcenia. Od początku swego istnienia Szkoła Zarządzania w dziedzinie dydaktyki konsekwentnie kładzie nacisk na tzw. miękkie aspekty zarządzania uwzględniające dominującą rolę ludzi w jakości działań podejmowanych przez organizacje. Formy i metody kształcenia oraz realizacja treści programowych są monitorowane, modyfikowane i dostosowywane do przyszłego zapotrzebowania na rynku pracy.
   
 3. Szeroka oferta programowa. W Szkole Zarządzania masz unikalną możliwość decydowania, które obszary tematyczne chcesz rozwijać i poszerzać. Jest to możliwe dzięki bardzo szerokiej ofercie programowej, z której wybierasz moduły zgodne z Twoimi zainteresowaniami lub i planami zawodowymi. Są wśród nich liczne wykłady monograficzne, laboratoria specjalizacyjne i pracownie projektowe z dziedziny zarządzania, finansów, marketingu, prawa, czy przedsiębiorczości. Studenci mogą także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.
   
 4. Wyjątkowa kadra. Pracownicy Szkoły Zarządzania to doskonali dydaktycy mogący pochwalić się dużą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w dziedzinie zarządzania, rachunkowości, prawa, prowadzenia i organizacji szkoleń czy doradztwa personalnego. Niektóre zajęcia prowadzone są przez zagranicznych wykładowców, zarówno w formie stałej współpracy, jak i w formule visiting professors. Planuje się m.in. współpracę z kadrą: Florida Institute of Technology, Tallinn University of Technology, University of Sheffield. Kadra dydaktyczna aktywnie uczestniczy w życiu naukowym w Polsce i za granicą. Poszerza nieustannie swoją wiedzę i zapoznaje się z nowatorskimi rozwiązaniami praktycznymi na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach. Wykładowców cechuje duża życzliwość, dyspozycyjność i otwartość na inspiracje i propozycje studentów.
   
 5. Kształcenie zorientowane na praktykę. Szkoła Zarządzania nie chce funkcjonować w oderwaniu od realnych problemów rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Dlatego dużą rolę przypisuje aktywnej, wielopłaszczyznowej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Wzbogacanie procesu dydaktycznego doświadczeniami zawodowymi polega między innymi na intensyfikowaniu kontaktów Uczelni – w tym braci studenckiej - z organizacjami i menedżerami poprzez działania takie, jak: wizyty studyjne, wykłady gościnne pracodawców i specjalistów, realizowanie projektów z zakresu dydaktyki w wybranych firmach. Podczas zajęć (np. Praktyki Modelowe, Trening Kierowniczy, Instrumenty Zarządzania Kadrami) studenci angażują się w liczne indywidualne i grupowe działania, projekty, z którymi w przyszłości zetkną się w swojej pracy zawodowej.
   
 6. Szkoła Zarządzania oknem na świat. Studiując w Szkole Zarządzania masz możliwość uczestniczenia w programie mobilnościowym Erasmus/Lifelong Learning Programme. Aktualnie Szkoła współpracuje z 10 ośrodkami akademickimi we Francji, Hiszpanii, Danii, Bułgarii, Turcji, Finlandii, Włoszech, na Litwie oraz Słowacji, czego owocem jest wymiana studentów oraz pracowników naukowych. To niebywała szansa na poznanie innych kultur, nawiązanie przyjaźni, a przede wszystkim poszerzenia wiedzy i udoskonalenie swoich kompetencji językowych.
   
 7. Dalsze możliwości kształcenia. Absolwentom studiów licencjackich chcącym kontynuować edukację i podnieść swoje wykształcenie serdecznie polecamy podjęcie nauki na magisterskich studiach uzupełniających ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE, które realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wychodzimy naprzeciw ambitnym studentom chcących godzić naukę w Szkole Zarządzania ze studiami na dodatkowym fakultecie na dowolnym kierunku i wydziale Uniwersytetu Śląskiego. Chętnych zapraszamy także do podjęcia studiów podyplomowych naszej Szkole.
   
 8. Wyjątkowa atmosfera studiów. Szkoła Zarządzania położona jest w zielonym parku, który tworzy wyjątkową atmosferę tego miejsca. W przerwach między zajęciami można po nim spacerować, a bardziej zintegrowane grupy studentów urządzają sobie tutaj grilla. W wolnych chwilach zapraszamy do uczelnianego BUFETU STUDENCKIEGO, gdzie można posilić się pysznym, ciepłym, domowym obiadem.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach i nie ma mowy o „hurtowym” traktowaniu studenta lub oczekiwaniu godzinami pod dziekanatem. Dydaktycy w wielkim zaangażowaniem podchodzą do budowania pozytywnych relacji nauczyciel – student opartej na pomocy i wzajemnej współpracy.