Aktualności

Nowych czytelników zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym 

Przysposobienie biblioteczne, poprzez stronę:  www.ciniba.edu.pl  lub http://el.us.edu.pl/upgow

Informacje dotyczące rekrutacji na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)”.
Więcej informacji>