Aktualności

Informacja dla studentów o stypendiach ministra>>
Wnioski należy składać w Dziekanacie Szkoły Zarządzania w terminie do 19.09.2014 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)”.
Więcej informacji>

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu:

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Inwestycje giełdowe,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • Akademia rozwoju umiejętności biznesowych i zarządzania,
  • Sprzedaż i negocjacje handlowe,
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz treningów grupowych

trwa do 30 września 2014 r.