Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu:

  • Akademia umiejętności biznesowych i zarządzania,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Inwestycje giełdowe,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • Sprzedaż i negocjacje handlowe,
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz treningów grupowych,
  • Zarządzanie zasobami ludzkim.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce KANDYDAT/Sudia podyplomowe.