Aktualności

DZIEKANAT NIECZYNNY

od 6 do końca sierpnia 2018r.

Dyżury dr Stanisławy Mielimąki

06,13,20,25.09.2018 godz. 9.00-10.00, s. 417a

 

Dyżury dr inż. Barbary Batko

25.09.2018 godz. 10.00-11.00, s. 346

 

Dyżury dr Michała Ochwat

12.09.2018 godz. 11.00-12.00, 19.09.2018 godz. 10.00-11.00, s. 346

TERMINY EGZAMINÓW

W SESJI LETNIEJ 2017/2018

 

III LICENCJAT DZIENNY

 

dr Michał Ochwat "Międzynarodowe Organizacje Integracyjne"

I TERMIN: „0” 23.05.2018, godz. 15.30, s. 213; 15.06.2018, godz. 13.30, pisemny, s. 433

II TERMIN: 12.09.2018, godz. 13.15, s. 433

 

Nowy termin dyżuru dr Stanisławy Mielimąki:

Piątek godz. 11.45 – 12.45

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018 (30 września 2018r.).

Studenci Szkoły: