Aktualności

Rekrutacja na kierunki:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Doradztwo zawodowe,

trwa do 20 wrzesnia 2015 r.
Serdecznie zapraszamy

II tura rejestracji na moduły wybieralne w roku akademickim 2015/2016.

Szczegóły>>

Informacje dotyczące rekrutacji na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)”.
Więcej informacji>