Aktualności

Nowych czytelników zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym 

Przysposobienie biblioteczne, poprzez stronę:  www.ciniba.edu.pl  lub http://el.us.edu.pl/upgow

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych odbędzie się 2 października 2014r. o godz. 10.00, w sali 201. Zajęcia dydaktyczne dla I-go roku rozpoczną się w poniedziałek 6 października zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zajęcia dydaktyczne dla II-go roku rozpoczną się w czwartek 2 października zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zapraszamy na zebranie z Dyrekcją Szkoły Zarządzania UŚ w czwartek 2 października o godzinie 12:00, sala 201.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
Zajęcia dydaktyczne dla 3- go roku rozpoczną się w piątek 3 października zgodnie z harmonogramem zajęć

Informacje dotyczące rekrutacji na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)”.
Więcej informacji>

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradztwo zawodowe,,
  • Inwestycje giełdowe,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • Akademia rozwoju umiejętności biznesowych i zarządzania,
  • Sprzedaż i negocjacje handlowe,,
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz treningów grupowych

trwa do 17 października 2014 r.