Aktualności

Podział na grupy na ćwiczeniach z modułu zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z pierwszą literą nazwiska studenta:
grupa 1: B - J,
grupa 2: K - R,
grupa 3: S - Ż.

 

 

Harmonogram ćwiczeń z modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi - obowiązujący 16-20.01.2017 r. Szczegóły

Poszukiwani wolontariusze - organizacja i obsługa przedmiotowa konferencji "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej"
 
W dniach 26 i 27 stycznia br. Uniwersytet Śląski wraz z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencje programową w ramach Narodowego
Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej". W
związku z tym faktem Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego poszukuje wśród

Nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Aktualne godziny są dostępne w zakładce student / Dziekanat.

Z powodów organizacyjnych dokonano podziału na grupy ćwiczeniowe modułu Doradztwo zawodowe w semestrze zimowym 2016/2017. (Plik w załączniku)
Taki podział dotyczy tylko w/w modułu, w pozostałych przypadkach skład grup pozostaje bez zmian - jest taki jak w zeszłym semestrze.

Pierwsze seminarium dyplomowe prof. Z. Kadłubka odbędzie się 21.10.2016 r.

W dniu 15 sierpnia 2016 r wchodzi w życie rozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Szczegóły>>