Aktualności

W dniu 3 listopada zajęcia dydaktyczne są odwołane (godziny dziekańskie).

Dr Anita Pollak odwołuje swoje zajęcia  w dniu 30 października 2014 r.

Pani dr Monika Sulimowska -Formowicz odwołuje wszystkie swoje zajęcia do 31 października 2014 r.

Nowych czytelników zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym 

Przysposobienie biblioteczne, poprzez stronę:  www.ciniba.edu.pl  lub http://el.us.edu.pl/upgow

Informacje dotyczące rekrutacji na międzyuczelniane studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)”.
Więcej informacji>

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradztwo zawodowe,,
  • Inwestycje giełdowe,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • Akademia rozwoju umiejętności biznesowych i zarządzania,
  • Sprzedaż i negocjacje handlowe,,
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz treningów grupowych

trwa do 17 października 2014 r.