Aktualności

Dr hab.  J. Staszewska  odwołuje  wszystkie swoje zajęcia  od  29 listopada do  12 grudnia 2016

Nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Aktualne godziny są dostępne w zakładce student / Dziekanat.

Z powodów organizacyjnych dokonano podziału na grupy ćwiczeniowe modułu Doradztwo zawodowe w semestrze zimowym 2016/2017. (Plik w załączniku)
Taki podział dotyczy tylko w/w modułu, w pozostałych przypadkach skład grup pozostaje bez zmian - jest taki jak w zeszłym semestrze.

Pierwsze seminarium dyplomowe prof. Z. Kadłubka odbędzie się 21.10.2016 r.

W dniu 15 sierpnia 2016 r wchodzi w życie rozporządzenie MNiSW zmieniające przepisy w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Szczegóły>>