Aktualności

Komunikat Nr 10
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia
Dnia Rektorskiego i godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2018 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego ustalam dzień 24 maja br. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadzam ponadto dnia 25 maja br. (piątek) godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.
Ponadto uprzejmie proszę Państwa Dziekanów o zwolnienie z zajęć dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic dnia 22 maja br. (wtorek) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z up. Rektora
Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

zmiana sali na zajęcia i seminarium z dr Stanisławą Mielimąką:

Dnia 10 maja 2018 (czwartek) zajęcia  sala  228

Dnia 11 maja 2018 (piątek) seminarium sala 417A, zajęcia sala 227

 

Dnia 14 maja 2018 (poniedziałek) zajęcia  LS Biznesplan  z prof. Andrzejem Limańskim odbędą się w godz. 8.30-10.00 w sali 227

 

Seminarium z prof. A. Limańskim odbędzie się w godz. 12.00-13.30,  zgodnie z harmonogramem, zmianie ulega sala na  pok. 349.

Nowy termin dyżuru dr Stanisławy Mielimąki:

Piątek godz. 11.45 – 12.45

W związku z likwidacją Szkoły Zarządzania UŚ, która nastąpi z dniem 30 września 2018 r. informujemy, że Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej do zakończenia cyklu kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018 (30 września 2018r.).

Studenci Szkoły:

UWAGA STUDENCI
ZAJĘCIA W SEM. LETNIM 2017/2018 BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14.

DO DNIA  06.02.2018  DZIEKANAT  BĘDZIE PRACOWAŁ W CHORZOWIE
OD DNIA 07.02.2018 DO 18.02.2018 BĘDZIE NIECZYNNY

OD 19.02.2018 BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ W KATOWICACH PRZY UL. BANKOWEJ 14,  pok. 335