Aktualności

Wszystkie osoby, które w USOSie nie mają przypisanych modułów wybieralnych na semestr letni 2016/2017 proszone są o pilny kontakt z Agnieszką Białą (pokój 314).

Wymagania dla studentów 2 roku (4 semestru):

  • 2 wykłady monograficzne (WM),
  • 1 konwersatorium monograficzne (KM),
  • 1 pracownia projektowa (PP),
  • 2 laboratoria specjalizacyjne (LS);

Wymagania dla studentów 3 roku (6 semestru):

Harmonogramy na semestr letni 2016/2017 dostępne na stronie sz.us.edu.pl/plany-zajec.

Studenci 2 roku: w dniach 27.02 - 03.03 br. obowiązuje osobny harmonogram dla modułu Zachowania organizacyjne. W tych dniach inne zajęcia nie odbywają się

Podział na grupy na ćwiczeniach z modułu zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z pierwszą literą nazwiska studenta:
grupa 1: B - J,
grupa 2: K - R,
grupa 3: S - Ż.

 

 

Harmonogram ćwiczeń z modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi - obowiązujący 16-20.01.2017 r. Szczegóły

Poszukiwani wolontariusze - organizacja i obsługa przedmiotowa konferencji "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej"
 
W dniach 26 i 27 stycznia br. Uniwersytet Śląski wraz z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencje programową w ramach Narodowego
Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej". W
związku z tym faktem Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego poszukuje wśród

Nastąpiła zmiana godzin otwarcia dziekanatu. Aktualne godziny są dostępne w zakładce student / Dziekanat.

Z powodów organizacyjnych dokonano podziału na grupy ćwiczeniowe modułu Doradztwo zawodowe w semestrze zimowym 2016/2017. (Plik w załączniku)
Taki podział dotyczy tylko w/w modułu, w pozostałych przypadkach skład grup pozostaje bez zmian - jest taki jak w zeszłym semestrze.