Aktualności

Uwaga! W dniach

 
01.08-31.08.2017r.
DZIEKANAT NIECZYNNY
 

W dniach 15 - 21 maja 2017 r. będzie odbywała się rejestracja
na moduły wybieralne na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracja będzie odbywała się na usosweb.us.edu.pl. Szczegóły w załączniku.


Komunikat Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Dnia Rektorskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Wszystkie osoby, które w USOSie nie mają przypisanych modułów wybieralnych na semestr letni 2016/2017 proszone są o pilny kontakt z Agnieszką Białą (pokój 314).

Wymagania dla studentów 2 roku (4 semestru):

  • 2 wykłady monograficzne (WM),
  • 1 konwersatorium monograficzne (KM),
  • 1 pracownia projektowa (PP),
  • 2 laboratoria specjalizacyjne (LS);

Wymagania dla studentów 3 roku (6 semestru):

Harmonogramy na semestr letni 2016/2017 dostępne na stronie sz.us.edu.pl/plany-zajec.

Studenci 2 roku: w dniach 27.02 - 03.03 br. obowiązuje osobny harmonogram dla modułu Zachowania organizacyjne. W tych dniach inne zajęcia nie odbywają się

Podział na grupy na ćwiczeniach z modułu zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z pierwszą literą nazwiska studenta:
grupa 1: B - J,
grupa 2: K - R,
grupa 3: S - Ż.

 

 

Harmonogram ćwiczeń z modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi - obowiązujący 16-20.01.2017 r. Szczegóły

Uwaga studenci

Na stronie internetowej Uniwersytetu zostało opublikowane zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Dostępne pod adresem:  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-302017.

Po zapoznaniu się z powyższym zarządzeniem prosimy o zgłaszanie się studentów w dziekanacie Szkoły Zarządzania UŚ  do dnia  07.04.2017